Privacy Policy

SIA “LANDE Platform”

PRIVĀTUMA POLITIKA

Šī Privātuma politika skaidro, kā SIA “LANDE Platform”, reģistrācijas nr.: 40203386735 (turpmāk – LANDE, mēs) kā personas datu pārzinis apstrādā LANDE mājaslapas www.lande.finance (turpmāk – Portāls) un LANDE pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojums) lietotāju, to juridisko pārstāvju un patiesā labuma guvēju (turpmāk – Lietotāji) personas datus.

Šī politika ir piemērojama jebkuram Portāla un/vai Pakalpojuma Lietotājam un jebkurai personai, kas ir izteikusi vēlmi izmantot LANDE piedāvātos pakalpojumus. 

1. MŪSU LOMA

1.1 Lielākoties, kad izmanto mūsu Pakalpojumu, piekļūsti Portālam vai mūsu mājaslapai, kā arī sazinies ar mums, mēs esam personas datu pārzinis.

1.2 Tā kā maksājumu apstrādi Portālā veic mūsu sadarbības partneris Lemonway (reģ.nr. 500 486 915, juridiskā adrese: 8, rue du Sentier - 75002 Parīze, Francija) (turpmāk – Lemonway), lai uzsāktu Pakalpojuma lietošanu, Lietotājam ir jāatver Lemonway maksājuma konts, saskaņā ar Lemonway noteikumiem. Šim nolūkam LANDE un Lemonway uzskatāmi par kopīgiem datu pārziņiem. Mēs sadarbojamies, lai Lietotāji varētu izmantot maksājumu pakalpojumus mūsu Portālā saistībā ar Pakalpojumu izmantošanu. Mūsu kopīgo pārziņu vienošanās paredz, ka:

1.2.1 mēs apkopojam un kopīgi apstrādājam Lietotāju personas datus šādiem mērķiem:

1.2.1.1 jūsu maksājumu konta atvēršanai un pārvaldībai, kā arī maksājumu apstrādei saistībā ar Pakalpojuma izmantošanu;

1.2.1.2 lai nodrošinātu atbilstību juridiskajām prasībām saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanu, piemēram, pārbaudītu, vai mūsu Lietotāji nav sodītas personas, nesadarbojas ar šādām personām vai ir attiecīgo iestāžu izmeklēšanā vai tiek uzskatītas par politiski nozīmīgām personām, pārbaudītu ienākumu avotus utt. Mēs apkopojam Lietotāju personas datus un kopīgojam tos ar Lemonway, lai Lemonway varētu veikt šīs pārbaudes saskaņā ar savu iekšējo pārbaudes procedūru un atvērtu maksājumu kontu.

1.2.2 uz dažādiem datu subjektu pieprasījumiem, piemēram, pieprasījumiem piekļūt personas datiem, izmantot tiesības uz datu pārnesamību, ierobežot vai iebilst pret Lietotāju datu apstrādi saistībā ar šīm darbībām atbildēsim vai nu mēs, vai Lemonway, neatkarīgi no pieprasījuma saņēmēja. Šim nolūkam Lietotāji var sazināties ar mums, izmantojot šādas e-pasta adreses:

- Lemonway – [email protected];

- LANDE – [email protected].

1.3 Lūdzu, ņemiet vērā, ka papildu informācija par to, kā Lemonway apstrādā jūsu personas datus, ir pieejama Lemonway noteikumos, kas jums ir pieejami un kurus jūs un Lemonway noslēdzāt reģistrācijas procesa laikā, saskaņā ar Portālā noteikto procedūru.

2. PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒŖKI UN JURIDISKAIS PAMATS

Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus dažādiem mērķiem, balstoties uz dažādiem juridiskiem pamatiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs varam apstrādāt noteikta veida personas datus vairākiem mērķiem vienlaikus. Mēs varam saņemt jūsu datus gan no jums, gan ārējiem avotiem, piemēram, publiskiem un privātiem reģistriem un citām trešajām personām.

2.1 Konta reģistrācija un apkalpošana Portālā

2.1.1 Mēs apkopojam datus, kas nepieciešami, lai izveidotu un atvērtu Kontu mūsu Portālā. Šim nolūkam mēs apstrādāsim jūsu e-pasta adresi, lai izveidotu unikālu lietotāja ID.

2.1.2 Juridiskais pamats jūsu datu apstrādei šim nolūkam ir Pakalpojumu sniegšana vai darbību veikšana pirms Pakalpojumu izmantošanas saskaņā ar mūsu Noteikumiem.

2.2 Lietotāja pārbaude un identifikācija

2.2.1 Lai pārbaudītu jūsu identitāti pirms Pakalpojuma sniegšanas, un identificētu jūs vēlāk, saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem un mūsu noteikumiem, mums ir nepieciešami noteikti jūsu dati. Šim nolūkam mēs varam apstrādāt jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, personas kodu, tālruņa numuru, adresi, dzimumu, dzimšanas datumu un dzimšanas vietu, valstspiederību un jūsu identifikācijas dokumentu (pase vai ID karte, vadītāja apliecība, apdrošināšanas karte) informāciju. Mēs varam arī pieprasīt informāciju par jūsu kā politiski nozīmīgas personas statusu.

2.2.2 Juridiskais pamats jūsu datu apstrādei šim nolūkam ir atbilstība spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas mums piemērojami, kā arī Pakalpojumu sniegšana vai darbību veikšana pirms Pakalpojumu izmantošanas saskaņā ar mūsu Noteikumiem.

2.3 Juridisko pienākumu izpilde un jūsu informācijas pārbaude

2.3.1 Ja esat projekta īpašnieks, mēs veiksim iekšēju izpēti, lai ievērotu piemērojamo likuma prasību izpildi, tai skaitā prasības attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanu. Šim mērķim mēs varam apstrādīt jūsu vārdu, uzvārdu, e-pastu adresi, personas kodu, telefona numuru, adresi, dzimumu, dzimšanas datumu un dzimšanas vietu, valstspiederību, un jūsu identifikācijas dokumentu (pase vai ID karte, vadītāja apliecība, apdrošināšanas karte) informāciju. Mēs varam arī pieprasīt informāciju par jūsu kā politiski nozīmīgas personas statusu, kā arī ziņas par jūsu sodāmību, ienākumu avotus, kā arī jūsu saistību ar sankcijām un informācija par jūsu reputāciju publiskos avotos (sociālajos medijos un plašsaziņas līdzekļos).

2.3.2 Juridiskais pamats jūsu datu apstrādei šim nolūkam ir atbilstība spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas mums piemērojami, kā arī Pakalpojumu sniegšana vai darbību veikšana pirms Pakalpojumu izmantošanas saskaņā ar mūsu Noteikumiem.

2.4 Zināšanu pārbaude un investīciju simulācija

2.4.1 Lai noteiktu Lietotāja zināšanu, prasmju un iepriekšējās pieredzes līmeni, kas nepieciešams Pakalpojuma lietošanai un pieņemtu adekvātus lēmumus par ieguldījumiem, mēs lūgsim jūs aizpildīt zināšanu pārbaudi un veikt investīciju simulāciju. Šim nolūkam mēs apstrādāsim informāciju par jūsu iepriekšējo ieguldījumu pieredzi, ienākumiem, saistībām, izglītību, profesionālo pieredzi un ienākumu avotu.

2.4.2 Juridiskais pamats jūsu datu apstrādei šim nolūkam ir atbilstība spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas mums piemērojami, kā arī Pakalpojumu sniegšana vai darbību veikšana pirms Pakalpojumu izmantošanas saskaņā ar mūsu Noteikumiem.

2.4.3 Zināšanu pārbaudes un simulācijas rezultāti tiks izmantoti, lai noteiktu, vai jūs saprotat riska līmeni, kas saistīts ar ieguldījumiem mūsu Portālā izvietotajos projektos, un spēju ciest zaudējumus. Rezultāti tiek ģenerēti automātiski, un šī procesa laikā mēs varam izmantot profilēšanu un automatizētu lēmumu pieņemšanu.

2.5 Mūsu Pakalpojuma sniegšana un maksājumu apstrāde

2.5.1 Kad būs pabeigta Lietotāja konta reģistrācija un mēs būsim pabeiguši jūsu izpētes procesu, jūs varēsiet sākt izmantot Pakalpojumu. Kad jūs izmantojat mūsu Pakalpojumus, mēs apstrādāsim noteiktus datus, kas ir nepieciešami jūsu maksājumu konta atvēršanai Lemonway. Šim nolūkam mēs varam apstrādāt jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, personas kodu, bankas konta izrakstu un konta rekvizītus, lai nodrošinātu skaidras naudas iemaksu un izņemšanu, nosūtītu ikdienas kopsavilkumus un paziņojumus par iemaksām utt.

2.5.2 Juridiskais pamats jūsu datu apstrādei šim nolūkam ir atbilstība spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas mums piemērojami, kā arī Pakalpojumu sniegšana vai darbību veikšana pirms Pakalpojumu izmantošanas saskaņā ar mūsu Noteikumiem.

2.6 Mārketinga un reklāmas aktivitātes

2.6.1 Ja esat pierakstījies mūsu informatīvajiem paziņojumiem vai citas mārketinga informācijas saņemšanai, mēs apstrādāsim jūsu e-pasta adresi, lai uz to nosūtītu dažādas ziņas un jaunumus. Šim mērķim mēs apstrādāsim jūsu e-pasta adresi un vārdu, uzvārdu.

2.6.2 Juridiskais pamats jūsu datu apstrādei šim nolūkam ir jūsu sniegtā piekrišana. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, noklikšķinot uz atteikšanās saites katrā e-pastā, kā arī sazinoties ar mums, rakstot uz zemāk norādīto e-pasta adresi.

2.7 Atbalsta sniegšana un saziņa ar jums

2.7.1 Lai sniegtu mūsu atbalstu, sazinātos ar jums un sazinātos ar jums, ja ir kādas problēmas, kas jāatrisina saistībā ar mūsu Pakalpojumu un Portāla lietošanu, vai atrisinātu jebkādas sūdzības, mēs apstrādāsim jūsu vārdu, e-pasta adresi un /vai tālruņa numuru, kā arī visus datus, kas saistīti ar mūsu Pakalpojuma izmantošanu.

2.7.2 Juridiskais pamats jūsu datu apstrādei šim nolūkam ir mūsu leģitīmās intereses atrisināt jebkādas problēmas vai pārpratumus, sniegt atbalstu un nepieciešamo informāciju saistībā ar mūsu Pakalpojumu un Portālu.

2.8 Mūsu tiesību un interešu aizsardzība, tai skaitā parādu piedziņa

2.8.1 Noteiktos gadījumos mums var būt nepieciešams apstrādāt jūsu personas datus, lai īstenotu un aizstāvētu savas likumīgās intereses, piemēram, lai novērstu krāpšanu vai krāpšanas mēģinājumus, atgūtu līdzekļus, veiktu parādu piedziņas darbības, pierādītu jūsu piekrišanu, atrisinātu jebkādus strīdus un konfliktus, kā arī celt un uzturēt juridiskas prasības. Šim nolūkam mēs varam apstrādāt jūsu identifikācijas datus (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, identifikācijas dokumenta dati, e-pasta adrese un cita informācija, kas var būt nepieciešama šim nolūkam, piemēram, informācija par jūsu darbībām Portālā vai mūsu Pakalpojuma izmantošanu).

2.8.2 Juridiskais pamats jūsu datu apstrādei šim nolūkam ir mūsu leģitīmā interese aizsargāt un aizstāvēt savas likumīgās tiesības un interese, kā arī piedzīt, iekasēt un cedēt parādus.

2.9 Portāla datu analīze un Pakalpojuma uzlabošana

2.9.1 Lai uzlabotu mūsu Pakalpojumu un analizētu, kā Lietotāji izmanto mūsu Portālu, identificētu un salabotu jebkādus trūkumus, mēs varam apstrādāt noteiktu analītisko un statistisko informāciju, kas var ietvert arī jūsu personas datus. Šim nolūkam mēs varam apstrādāt jūsu konta informāciju (vārds, uzvārds, e-pasta adrese), informāciju, kas iegūta mūsu Pakalpojuma un Portāla lietošanas laikā, kā arī jūsu mijiedarbību un saziņu ar mums.

2.9.2 Juridiskais pamats jūsu datu apstrādei šim nolūkam ir mūsu leģitīmās intereses analizēt un uzlabot mūsu Pakalpojumu, izpētīt, kā Lietotāji izmanto mūsu Pakalpojumu, un uzlabot mūsu uzņēmējdarbību.

2.10 IT resursu un tīkla drošības uzraudzība

2.10.1 Lai nodrošinātu, ka mūsu Pakalpojums, Portāls, mājaslapa un citas informācijas sistēmas ir aizsargātas un atbilst augstākajiem drošības standartiem, mēs uzraugām tehniskos datus, kas iegūti mūsu informācijas sistēmu lietošanas laikā un pārbaudām iespējamās nepilnības, kā arī saglabājam noteiktus datus, lai tos analizētu drošības pārkāpumu gadījumā. Šim nolūkam mēs varam izmantot informāciju, kas iegūta no sīkdatnēm, auditācijas pierakstus, metadatus, kā arī jūsu IP adresi un informāciju par jūsu ierīci, pārlūkprogrammu un mijiedarbību ar mūsu Portālu un mājaslapu.

2.10.2 Šīs informācijas apstrādes juridiskais pamats ir mūsu leģitīmās intereses nodrošināt mūsu Pakalpojuma un Portāla drošību un mūsu tehnisko drošības prasību ievērošanu.

2.11 Sīkdatnes un mājaslapas analītika

2.11.1 Mūsu mājaslapā ir izvietotas sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas, piemēram, tīmekļa pikseļi. Ja esat sniedzis piekrišanu, papildus sīkdatnēm, kas nodrošina mājaslapas funkcionalitāti, mēs varam apstrādāt analītiskos datus. Papildus informācija par sīkdatņu izmantošanu ir pieejama mūsu Sīkdatņu politikā.

3. DATU UZGLABĀŠANA

3.1 Mēs apstrādāsim jūsu personas datus tik ilgi, kamēr:

3.1.1 pastāvēs kāds no iepriekš minētajiem datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem un nolūkiem, piemēram, reģistrācija mūsu Portālā un Pakalpojumu izmantošana vai jūsu piekrišana noteiktai datu apstrādei ir spēkā;

3.1.2 saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem mums ir jāsaglabā jūsu personas dati;

3.1.3 mums ir jāīsteno mūsu likumīgās intereses, piemēram, celt un uzturēt juridiskas prasības;

3.2 Kad kāds no šiem kritērijiem beigsies, mēs dzēsīsim vai anonimizēsim jūsu personas datus.

4. DATU IEGŪŠANA UN DALĪŠANĀS AR TIEM

4.1 Atkarībā no datu apstrādes mērķa mēs varam saņemt jūsu personas datus no dažādiem avotiem:

4.1.1 no jums, kad izveidojat Lietotāja kontu vai paužat interesi izmantot mūsu Pakalpojumu;

4.1.2 no trešajām personām, no kurām mēs pieprasām informāciju par jums, kad mēs veicam iekšējo izvērtēšanu un uzticamības pārbaudi (piemēram, uzņēmumu reģistri, sankciju saraksti, publiskie reģistri, piemēram, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, kā arī citi publiski avoti utt.), vai trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, kas var sniegt nepieciešamo informāciju.

4.2 Lai sniegtu Pakalpojumu, mums ir nepieciešams kopīgot jūsu personas datus ar trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk – Pakalpojumu sniedzēji) un citiem datu saņēmējiem, piemēram:

4.2.1 Pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina noteiktus rīkus un sistēmas, ko izmantojam mūsu Pakalpojumu nodrošināšanai, piemēram, IT un kiberdrošības sistēmas un pakalpojumi, datu izvietošanas un serveru pakalpojumu sniedzēji, e-pasta un satura piegādes rīki, mārketinga, grāmatvedības, juridiskie un audita pakalpojumu sniedzēji;

4.2.2 valsts iestādes un citas institūcijas, kā arī tiesībsargājošās iestādes, nodokļu uzraudzības iestādes un, ja nepieciešams, parādu piedzinēji vai citas juridiskas personas, kurām piešķirtas noteiktas tiesības, kā arī tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas institūcijas, likvidācijas vai maksātnespējas administrator, ja tas nepieciešams.

4.3 Noteiktos gadījumos mums ir juridisks pienākums kopīgot jūsu informāciju ar trešajām pusēm, piemēram, tiesībsargājošām vai uzraudzības iestādēm, lai izpildītu juridiskās prasības vai pieprasījumus, kā arī lai aizsargātu mūsu vai trešās puses tiesiskās intereses. Mēs varam izpaust jūsu informāciju trešajām personām, ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, tostarp:

4.3.1 Mūsu uzņēmējdarbības pārņēmējiem vai pircējiem, kas vēlas iegādāties daļu vai visu mūsu uzņēmējdarbību;

4.3.2 Trešajām personām, kas iesaistītas mūsu uzņēmējdarbības reorganizācijā, un šādā gadījumā mēs varam izpaust jūsu informāciju potenciāliem reorganizācijas dalībniekiem;

4.3.3 trešajām pusēm, ja sadarbojamies ar citiem uzņēmumiem, veicam reorganizāciju, likvidācijas vai maksātnespējas procesu, vai citādi veicam ar uzņēmējdarbību saistītus darījumus, tai skaitā pārdodam savus aktīvus un prasījuma tiesības. Šādos darījumus, jūsu informācija var būt daļa no nododamajiem aktīviem.

4.4 Kad kopīgojam jūsu personas datus ar Pakalpojumu sniedzējiem vai trešajām pusēm, mēs ievērojam piemērojamo personas datu aizsardzības likumu prasības, proti:

4.4.1 Nodrošinām, ka Pakalpojumu sniedzējam tiek nodoti tikai minimāli nepieciešamie personas dati;

4.4.2 Veicam Pakalpojumu sniedzēja izpēti, lai nodrošinātu, ka puse ievēro nepieciešamo personas datu aizsardzības līmeni;

4.4.3 Ja Pakalpojumu sniedzējs uzskatāms par mūsu personas datu apstrādātāju, tas var apstrādāt jūsu datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un rakstisku vienošanos un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem.

4.5 Ja kāds no Pakalpojumu sniedzējiem atrodas ārpus ES/EEZ, mēs kopīgosim jūsu datus saskaņā ar prasībām, kas noteiktas piemērojamos personas datu aizsardzības tiesību aktos, tostarp:

4.5.1 noslēdzot ES līguma standartklauzulas vai izmantojot citus atbilstošus datu pārsūtīšanas juridiskos mehānismus, kas noteikti piemērojamos personas datu aizsardzības likumos,

4.5.2 sadarboties ar Pakalpojumu sniedzējiem, kas atrodas valstī, kas nodrošina atbilstošu datu aizsardzības līmeni saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu par atbilstību.

5. PROFILĒŠANA UN AUTOMATIZĒTU LĒMUMU PIEŅEMŠANA

5.1 Profilēšana ir fizisku personu izvērtēšana pēc noteiktiem parametriem, piemēram, ekonomiskās situācijas, vēlmēm, zināšanu līmeņa, pieredzes utt., lai, pamatojoties uz šo vērtējumu, iedalītu personas iepriekš noteiktā kategorijā. Automatizēta lēmumu pieņemšana ir noteiktu lēmumu pieņemšana ar tehniskiem, automatizētiem līdzekļiem, izmantojot personas sniegto informāciju un datus vai profilēšanas rezultātā iegūto informāciju.

5.2 LANDE izmanto profilēšanu un automatizētu lēmumu pieņemšanu, novērtējot jūsu zināšanu pārbaudes un simulācijas rezultātus, lai pārliecinātos, ka saprotat riska līmeni, kas saistīts ar ieguldījumiem mūsu Portālā, un dotu iespēju simulēt jūsu spēju ciest zaudējumus. Ja novērtējuma rezultāts norādīs, ka noteiktas ieguldījumu iespējas jums nav piemērotas vai var radīt augstu risku jūsu finansiālajai situācijai, mēs nodrošināsim atbilstošus riska brīdinājumus. Jūs kā investors varēsiet izvēlēties turpināt ieguldījumu, neievērojot minētos riska brīdinājumus.

5.3 Mēs pārskatām un uzlabojam savus lēmumu pieņemšanas algoritmus un to pamatā esošo loģiku, lai izvairītos no jebkādām ar novērtēšanu saistītām kļūdām. Ja mēs esam atteikušies sniegt jums savu Pakalpojumu, pamatojoties uz profilēšanu vai automatizētu lēmumu pieņemšanu, jums ir tiesības pieprasīt, lai jūsu rezultāti tiktu izskatīti manuāli. Šīs tiesības negarantē, ka novērtējuma rezultāts būs atšķirīgs.

5.4 Mūsu profilēšana un automatizētu lēmumu pieņemšana ir balstīta uz mums piemērojamajām juridiskajām prasībām saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanu, kā arī juridiskajām prasībām, kas piemērojamas mūsu Pakalpojumam, kā arī tā ir nepieciešama, lai izmantotu mūsu Pakalpojumu saskaņā ar mūsu nosacījumiem.

6. JŪSU TIESĪBAS

6.1 Saskaņā ar piemērojamajiem personas datu aizsardzības likumiem, jums kā datu subjektam ir noteiktas tiesības, kuras varat realizēt, sazinoties ar mums. Šīs tiesības nodrošina, ka jūs varat:

6.1.1 Lūgt piekļuvi saviem datiem un noskaidrot, kādu informāciju par jums apstrādājam;

6.1.2 Labot nepatiesus vai neprecīzus datus;

6.1.3 Lūgt dzēst savus datus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nevarēsim dzēst datus, kas mums ir jāapstrādā un jāsaglabā saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem vai kas var būt nepieciešami, lai aizstāvētu mūsu tiesības, vai uzsāktu tiesvedību, ja mūsu tiesības ir pārkāptas;

6.1.4 iebilst pret datu apstrādi, kas balstās uz mūsu leģitīmajām interesēm. Šāda iebilduma saņemšanas gadījumā, mēs jūsu personas datus vairs neapstrādāsim, izņemot, ja konkrētajā gadījumā norādīsim uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai, lai celtu, īstenotu un aizstāvētu savas likumīgās prasības;

6.1.5 lūgt saņemt savus datus, lai pārnestu tos citam datu pārzinim, ciktāl tas neskar mūsu leģitīmās intereses pasargāt savus komercnoslēpumus vai jebkādu citu konfidenciālu informāciju.

6.1.6 atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei, kas balstās uz iepriekš sniegtu piekrišanu. Piekrišanu ir iespējams atsaukt, izmantojot atrakstīšanās iespēju mūsu e-pastu ziņojumos vai SMS vai sūtot e-pastu uz [email protected], vai zvanot mūsu klientu apkalpošanas centram. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs minētās apstrādes likumīgumu pirms piekrišanas atsaukšanas.

6.2 Lai īstenotu šīs tiesības, jums ir jāsniedz mums rakstisks pieteikums, nosūtot to uz mūsu e-pasta adresi [email protected]. Šādu pieteikumu izskatīsim 30 dienu laikā un sniegsim jums atbildi. Saņemot jūsu pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, mēs pārliecināsimies par jūsu identitāti, izvērtēsim pieprasījumu un izpildīsim to saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

6.3 Jūs varat izmantot šīs tiesības bez maksas. Tomēr, ja jūsu pieprasījumi būs acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, LANDE patur tiesības lūgt saprātīgu maksu vai atteikties rīkoties saskaņā ar pieprasījumu.

6.4 Atgādinām, ka jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā ([email protected]) ar sūdzību par nepamatotu datu apstrādi vai savu tiesību aizskārumu.

7. KONTAKTINFORMĀCIJA

7.1 Ja jums ir kādi jautājumi par to, kā LANDE apstrādā jūsu personas datus, varat sazināties ar mums vienā no šiem veidiem:

7.1.1 Rakstot mums uz [email protected];

7.1.2 Nosūtot pieprasījumu uz šo adresi - Roberta Hirša iela 1, Rīga, LV-1045.

7.1.2 by sending a signed request to - Riga, Roberta Hirša iela 1, LV-1045.